porno

subscribe: Posts | Comments | Email

Rânduiala completă a tainei Sfântului Maslu

1 comment
Rânduiala completă a tainei Sfântului Maslu

MOTIVAŢIE: Hotărârea mea de a publica rânduiala completă a Tainei Sfântului Maslu este aceea că, din cărţile de cult lipsesc irmoasele. Ele sunt puse în canonul Sfintei Taine, dar numai începutul lor. Pentru ca Sfânta Taină a Maslului să-şi atingă pe deplin finalitatea, este bine să se citească, sau să se cânte şi aceste irmoase. Părintele profesor Dr. Liviu Streza în 1994 (actual I.P.S. Dr. Laurenţiu Streza – mitropolit al Ardealului), ne explica la disciplina Liturgică – la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, că nu este bine să ciuntim din slujba Sfintelor Taine, căci ele nu îşi ating astfel efectul dorit. Pentru preoţii care doresc (şi ar trebui toţi să-şi dorească) să respecte în totalitate rânduiala acestei Sfinte Taine, m-am hotărât s-o public pe internet, ca să fie mai uşor şi pentru preoţi şi pentru cântăreţi.

ÎNVĂŢĂTURĂ DESPRE TAINA SFÂNTULUI MASLU.
Această Sfântă Taină este folositoare tuturor creştinilor bolnavi de boală trupească sau sufletească, căci le dă tămăduire trupului şi iertare sufletului. Pentru aceasta se cuvine preoţilor să sfătuiască pe toţi creştinii, care vor cere a li se săvârşi această Taină, ca mai întâi să-şi cerceteze cugetul şi să se mărturisească la duhovnic. Apoi, adunându-se şapte preoţi sau trei numai, în biserică sau în casă, se îmbracă cu epitrafile şi feloane; se aşează o masă, pe care se pune un vas cu făină de grâu şi în mijlocul lui o candelă cu untdelemn curat; în făină se înfig şapte beţişoare înfăşurate pentru ungere. Lângă vas se aşează lumânări şi Sfânta Evanghelie. Şi stând preoţii în jurul mesei, preotul-protos cădeşte masa şi toată biserica sau casa şi pe cei de faţă, apoi, stând în faţa mesei şi căutând spre răsărit, trece la RÂNDUIALA PROPRIU-ZISĂ a Tainei.

PREOTUL: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna acum şi pururea şi în vecii vecilor.
CÂNTĂREŢII: Amin. Slavă Ţie Dumnezeul nostru, slavă Ţie!

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, Care pretutindenea eşti şi toate le împlineşti; Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.
Doamne miluieşte.
Doamne miluieşte.
Doamne miluieşte.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi, şi ne iartă nouă greşealele noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău.

PREOTUL:
Că a Ta este împărăţia şi puterea şi slava, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.
CÂNTĂREŢII: Amin.
Doamne miluieşte.
Doamne miluieşte.
Doamne miluieşte.
Doamne miluieşte.

Doamne miluieşte.
Doamne miluieşte.
Doamne miluieşte.
Doamne miluieşte.

Doamne miluieşte.
Doamne miluieşte.
Doamne miluieşte.
Doamne miluieşte.

Doamne miluieşte.
Doamne miluieşte.
Doamne miluieşte.
Doamne miluieşte.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu.
Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu.
Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Însuşi Hristos, Împăratul şi Dumnezeul nostru.

Psalmul 142
Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru credincioşia Ta; auzi-mă, întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăşmaşul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morţii cei din veacuri. Mâhnit e duhul în mine şi inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Tins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu, ca un pământ însetoşat. Degrab auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-Ţi întoarce faţa de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineaţa mila Ta, că la Tine mi-e nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăşmaşii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu. Duhul Tău Cel Bun să mă povăţuiască la pământul dreptăţii. Pentru numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă. Întru dreptatea Ta, scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de stârpeşte pe vrăşmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.

Auzi-mă, Doamne, întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău!
Auzi-mă, Doamne, întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău!
Duhul Tău Cel Bun să mă povăţuiască la pământul dreptăţii.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Aliluia! Aliluia! Aliluia!.

PREOTUL: Iară şi iară, cu pace Domnului să ne rugăm.
CÂNTĂREŢII: Doamne miluieşte.
PREOTUL: Apără, mântuieşte, miluieşte şi ne păzeşte pe noi, Dumnezeule cu harul Tău.
CÂNTĂREŢII: Doamne miluieşte.
PREOTUL: Pe Preasfânta Curata, Preabinecuvântata, Stăpâna noastră, Născătoare de Dumnezeu şi pururea Fecioara Maria, cu toţi Sfinţii să o pomenim.
CÂNTĂREŢII: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.
PREOTUL: Pe noi înşine şi unii pe alţii şi toată viaţa noastră lui Hristos-Dumnezeu să o dăm.
CÂNTĂREŢII: Ţie Doamne!
PREOTUL: Că Ţie Se cuvine toată slava, cinstea şi închinăciunea, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor.
CÂNTĂREŢII: Amin.

Aliluia, Aliluia, Aliluia. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu urgia Ta să mă cerţi. Miluieşte-mă, Doamne, că neputincios sunt; vindecă-mă Doamne, că s-au tulburat oasele mele; şi sufletul meu s-a tulburat foarte şi Tu, Doamne, până când?

Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne, că nepricepându-ne de nici un răspuns, această rugăciune aducem Ţie, ca Unui Stăpân, noi păcătoşii, robii Tăi, miluieşte-ne pe noi.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Doamne, miluieşte-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit; nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută şi acum ca un milostiv şi ne izbăveşte pe noi de vrăşmaşii noştri; că Tu eşti Dumnezeul nostru şi noi suntem poporul Tău; toţi, lucrul mâinilor Tale şi numele Tău chemăm.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Uşa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru tine, ci să ne mântuim prin tine din nevoi, căci tu eşti mântuirea neamului creştinesc.

Psalmul 50
Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta şi după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte. Că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea. Ţie Unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât drept eşti Tu întru cuvintelele Tale şi biruitor când vei judeca Tu. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul ai iubit; cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale, mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi; spăla-mă-voi şi mai vârtos decât zăpada mă vei albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie; bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce faţa Ta de către păcatele mele şi toate fărădelegile mele şterge-le. Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la faţa Ta şi Duhul Tău Cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale şi cu duh stăpânitor mă întăreşte. Învăţa-voi pe cei fără de lege căile Tale şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce. Izbăveşte-mă de vărsare de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. Doamne buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta. Că de ai fi voit jertfă, Ţi-aş fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu: duhul umilit; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi.  Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului, şi să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tău viţei.

Canonul
Cântarea 1-a, glasul al 4-lea:

Irmos: Noianul (adâncul) Mării Roşii cu urme neudate pedestru trecându-l ,,Israel cel de demult, cu mâinile lui Moise în chipul Crucii, puterea lui Amalic în pustie a biruit”.

Stăpâne, Hristoase milostive, miluieşte şi tămăduieşte pe robul Tău (la Maslu de obşte: pe robii Tăi).
Cu untdelemnul îndurării Tale, Stăpâne, mângâind pururea sufletele şi trupurile oamenilor şi păzind prin untdelemn pe credincioşi, Însuţi şi acum, prin untdelemn, miluieşte pe cei ce caută scăpare la Tine.

Stăpâne, Hristoase milostive, miluieşte şi tămăduieşte pe robul Tău.
De mila Ta, Stăpâne, este plin tot pământul; pentru aceasta, cu untdelemnul Tău cel dumnezeiesc fiind unşi astăzi, cerem cu credinţă să ni se dea nouă mila Ta cea mai presus de minte.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Iubitorule de oameni, Care ai poruncit cu milostivire Apostolilor Tăi să plinească ungerea Ta cea sfântă peste robii Tăi cei neputincioşi, pentru rugăciunile lor, miluieşte-ne pe toţi cu ungerea Ta.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Una curată, ceea ce ai îmbogăţit adâncul păcii cu rugăciunile tale cele de-a pururea către Dumnezeu, izbăveşte pe robul tău de toate neputinţele şi necazurile, ca neîncetat să te slăvească pe tine.

Cântarea a 3-a:

Irmos: Se veseleşte de Tine Biserica Ta, Hristoase, strigând: ,,Tu eşti puterea mea, Doamne, şi scăparea şi întărirea”.
Stăpâne, Hristoase milostive, miluieşte şi tămăduieşte pe robul Tău.

Tu Însuţi, Cel ce eşti minunat şi milostiv pentru oamenii cei credincioşi, dă, Hristoase, acestuia, ce boleşte cumplit, harul Tău de sus.

Stăpâne, Hristoase milostive, miluieşte şi tămăduieşte pe robul Tău.
Stâlparea cea de măslin ai arătat-o odinioară spre încetarea potopului, prin milostivirea Ta cea dumnezeiască; mântuieşte, Doamne, prin untdelemnul Tău cel sfânt şi pe acesta ce pătimeşte.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu luminarea luminii celei dumnezeieşti, luminează cu mila Ta, Hristoase, pe acesta ce prin ungere vine acum, cu credinţă, spre mila Ta.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Caută de sus cu bunăvoinţă, Maica Făcătorului a toate, şi cu rugăciunile tale dezleagă suferinţa cea amară a acestuia ce boleşte.

Sedealnă (glasul al 8-lea):
Ca Cel ce eşti izvor dumnezeiesc al milei şi adânc al marii milostiviri, Îndurate, arată râurile milei Tale celei dumnezeieşti şi tămăduieşte pe toţi; revarsă izvoarele cele bogate ale minunilor şi spală pe toţi; că la Tine pururea alergând, cu căldură cerem har.

Podobie:
Cel ce Te-ai înălţat pe Cruce de bunăvoie, poporului Tău celui nou, numit cu numele Tău, îndurările Tale dăruieşte-i, Hristoase Dumnezeule. Veseleşte cu puterea Ta pe binecredincioşii creştini, dăruindu-le lor biruinţă asupra celui potrivnic, având ajutorul Tău armă de pace, nebiruită biruinţă.

Sedealnă (glasul al 4-lea): Doctorul şi ajutătorul celor ce sunt în dureri, Izbăvitorul şi Mântuitorul celor neputincioşi, Însuţi, Stăpâne al tuturor şi Doamne, dăruieşte tămăduire neputinciosului robului Tău; îndură-Te şi miluieşte pe acesta care mult a greşit şi-l izbăveşte de păcate, Hristoase, ca să slăvească puterea Ta cea dumnezeiască.

Cântarea a 4-a:

Irmos: Văzându-Te Biserica înălţat pe Cruce de voie pe Tine, Soarele dreptăţii, a stat întru rânduiala sa, cu cuviinţă strigând: ,,Slavă puterii Tale, Doamne!”.

Stăpâne, Hristoase milostive, miluieşte şi tămăduieşte pe robul Tău.
Mântuitorule, Cel ce eşti mirul cel nestricăcios şi vărsat prin har, care curăţeşte lumea, îndură-Te şi miluieşte pe acesta ce-şi unge, cu credinţă în Dumnezeirea Ta, rănile cele trupeşti.

Stăpâne, Hristoase milostive, miluieşte şi tămăduieşte pe robul Tău.
Însemnând acum pe robii Tăi cu bucuria peceţii Tale, fă, Stăpâne, simţurile lor intrare de netrecut şi de necuprins pentru toate puterile cele potrivnice.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cel ce ai poruncit ca cei bolnavi să cheme pe sfinţiţii Tăi slujitori şi să se tămăduiască prin rugăciunile lor şi prin ungerea cu untdelemnul Tău, Iubitorule de oameni, mântuieşte cu mila Ta pe acesta ce pătimeşte.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Născătoare de Dumnezeu, pururea Fecioară preasfântă, ceea ce eşti acoperământ tare şi păzitoare, liman şi zid, scară şi turn, miluieşte şi tămăduieşte pe acest bolnav, că la tine a alergat.

Cântarea a 5-a:

Irmos: Tu, Doamne al meu, Lumină în lume ai venit, Lumină sfântă, care întorci din întunericul necunoştinţei pe cei ce Te laudă cu credinţă.

Stăpâne, Hristoase milostive, miluieşte şi tămăduieşte pe robul Tău.
Cel ce eşti adâncul milei, Bunule, miluieşte, Milostive, cu mila Ta cea dumnezeiască, ca un îndurat, pe acesta ce pătimeşte.

Stăpâne, Hristoase milostive, miluieşte şi tămăduieşte pe robul Tău.
Cel ce sfinţeşti de sus în chip tainic sufletele şi trupurile noastre, prin semnul dumnezeiesc al peceţii Tale, Hristoase, cu mila Ta tămăduieşte pe toţi.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Preabunule Doamne, Cel ce cu dragostea Ta cea negrăită ai primit ungere cu mir de la desfrânata, îndură-Te de robul Tău.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Ceea ce eşti întru totul lăudată, curată, preabună stăpână, îndură-te de cel ce se unge cu untdelemnul cel dumnezeiesc şi miluieşte pe robul tău.

Cântarea a 6-a:

Irmos: Jertfi-voi Ţie cu glas de laudă, Doamne, strigă Biserica către Tine, de sângele diavolilor curăţindu-se cu sângele cel curs din coasta Ta, prin milostivire.

Stăpâne, Hristoase milostive, miluieşte şi tămăduieşte pe robul Tău.
Iubitorule de oameni, Cel ce ai arătat prin cuvintele Tale ungerea împăraţilor prin untdelemn şi ai desăvârşit aceasta prin semnul peceţii Tale pentru arhierei, miluieşte, ca un îndurat şi pe acesta care pătimeşte.

Stăpâne, Hristoase milostive, miluieşte şi tămăduieşte pe robul  Tău.
Demonii cei cumpliţi să nu se atingă de acesta ce-şi însemnează simţurile cu ungere dumnezeiască, Mântuitorule, ci îl apără pe dânsul cu acoperământul slavei Tale.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Tinde mâna Ta din înălţime, Iubitorule de oameni, şi, sfinţind untdelemnul Tău acesta, Mântuitorule, dă-l robului Tău spre sănătate şi izbăvire de toate bolile.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Maica Făcătorului, te-ai arătat în casa Dumnezeului ău măslin roditor, prin care lumea s-a umplut de milă. Pentru aceasta mântuieşte cu mângâierea rugăciunilor tale pe acesta ce pătimeşte.

VA URMA.

Preot Prof. Gheorghe Salagian

  1. Calin spune:

    Multumim!
    Asteptam varianta completa. In unele molitfelnice apar variante atat de diferite de exemplu la primul apostol cel din Epistola Sobornoceasca a Sfantului Apostol Iacov in textul vechi se vorbeste de rabdarea lui Iov si sfarsitul Domnului(pe cruce subintelegem noi) asa cum e in Biblia de la 1914, in variantele noi se pomeneste de rabdarea lui Iov si sfarsitul harazit lui(Iov) de Domnul. Doua intelesuri total diferite. Cum este in originalul grecesc?
    Tot la apostolul al doilea cel din epistala catre Romani apare deranjant cavantul -sufleteste- cand spune: primiti-va sufleteste unul pe altul asa cum Hristos v-a primit pe voi. ori ce Hristos ne-a primit doar sufleteste? varianta corecta e fara sufleteste verificati in Scriptura. Mai sunt si altele. Itelegem intr-o oarecare masura durerea Parintelui Rafail privind textele Liturgice si marea lor varietate de la o versiune(editie) la alta.
    Doamne ajuta!

Leave a Reply